Politica de confidentialitate

LIVRARI-ONLINE.RO garanteaza confidentialitatea datelor furnizate de clienti pe site-ul sau.
Aceste informatii vor putea fi folosite de catre www.livrari-online.ro pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii.

De asemenea, informatiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre LIVRARI-ONLINE.RO pentru elaborarea de estimari demografice despre clientii site-ului sau, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite acestora, respectand prevederile legilor in vigoare.

LIVRARI-ONLINE.RO nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti persoane fizice sau juridice, nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.livrari-online.ro.

© Casa comenzi LIVRARI-ONLINE - produse protocol - Bucuresti 2021
Proudly powered by OpenCart and CsillámVilág